• Het in hun kracht zetten (empoweren) van vrouwen, mannen en jongeren in de bijstand.
  • Het geven van zicht op eigen kunnen via workshops in groepsverband en of persoonlijke begeleiding gegeven door professionele vrijwilligers.
  • Het dichterbij brengen, toegankelijker maken van (vrijwilligers)werk voor vrouwen, mannen en jongeren in de bijstand.
  • Bovenstaande in goede samenspraak en samenwerking met de lokale overheid en welzijnsorganisaties actief in de regio.

De overheid verlangt van mensen in toenemende mate zelfredzaamheid en een bijdrage aan de samenleving. Niet iedereen is daar uit zichzelf toe in staat. Double Vision begeleidt deze mensen in hun persoonlijke groei naar participatie.

Voor mensen in de bijstand word een participatieladder gebruikt om hun vermogen te participeren in de maatschappij aan te duiden. Deze participatieladder loopt van trede 0 (geïsoleerd) tot 6 (betaald werkzaam). Met name in de lagere treden is gebleken dat bijstandsgerechtigden problemen hebben om de weg naar betaald werk te vinden. Eén van de oorzaken hiervoor is gebrek aan zelfbewustzijn en het ontbreken van een aantal basale sociale vaardigheden.

Double Vision ondersteund deze mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en bied hun middels begeleidingstrajecten voldoende middelen om het heft in eigen handen te nemen en minimaal één participatietrede hoger te komen.


Regio waarin actief: Den Haag.


Inspiratie

Empowerment leert dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je uitvoert en beleeft.
Je leven is een film en jij
zit in de regisseursstoel, of dingen nu goed gaan of slecht.