Hoe het allemaal begon...

  12 mrt. 2013   admin


Brief d.d. 11 maart 2013 aan de wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie van Den Haag, de heer Henk Kool.

Geachte heer Kool,

Op 5 maart jl. heb ik u de hand mogen schudden in het Ondernemershuis aan de Vaillantlaan. Ik heb mijzelf kort geïntroduceerd en aangegeven dat ik graag met u van gedachten zou willen wisselen over mijn initiatief om een stichting (Double Vision) op te richten die mensen, die ver van dearbeidsmarkt af staan, kan empoweren om daarmee die afstand te verkleinen.

Zoals ik u al heb verteld, ben ik een ex-topsporter met een dubbele blik op de maatschappij en de arbeidsmarkt vanuit mijn sportverleden en mijn opgedane (internationale) werkervaring.

Ik heb zelf de afgelopen jaren workshops mogen geven aan groepen werklozen/bijstandsgerechtigden als gastspreker via reïntegratiebedrijven. Recentelijk heb ik via de organisatie waarvoor ik werkzaam ben ook een groep langdurig werklozen/bijstandsgerechtigden van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar ontvangen. Deze groep heeft gedurende een half dagdeel een workshop gekregen, waarin hun een blik werd gegeven op de arbeidsmarkt en aandacht besteed werd aan hun persoonlijke presentatie. Deze activiteit heb ik uitgevoerd op een vrije dag, in mijn vrije tijd, die ik graag opoffer om mijn kennis over te dragen en op die manier mensen belangeloos te helpen dichter bij de arbeidsmarkt te geraken. Het geeft mij heel veel energie om met deze mensen aan de slag te gaan, en ik wil op deze gepassioneerde wijze een steentje bijdragen aan onze maatschappij.

De focus van mijn stichting is, om naast bijstandsgerechtigden ook werklozen, die bijvoorbeeld na een langdurig dienstverband in de WW terechtzijn gekomen, te empoweren om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Vanuit de topsport heb ik de drive gekregen om het beste uit zowel mij zelf als uit anderen te halen. Daarnaast zie ik, vanuit mijn HR achtergrond, ook het gebrek aan perspectief dat er voor bepaalde groepen heerst op de arbeidsmarkt. Ik wil *die* mensen helpen. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het voelt om steeds weer een afwijzing te ontvangen. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen hoe een dergelijke afwijzing zal voelen voor iemand, die na een langdurig dienstverbandzijn/haar baan verloren heeft en al tientallen jaren geen sollicitaties heeft hoeven te doen.

Op dit moment onderzoek ik in hoeverre mijn initiatief kan bijdragen aan uw projecten, zoals het bezoeken van uitkeringsgerechtigden in deSchilderswijk en de actiedagen voor bijstandsgerechtigden. Ik zou graag een afspraak met u willen maken om hierover van gedachten te wisselen en samen met u te brainstormen wat ik voor de gemeente Den Haag zou kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,

Vanessa Heres

Stichting Double Vision i.o