Oprichting Stichting Double Vision

  6 sep. 2013   admin


Op 6 september 2013 hebben initiatiefnemers Vanessa Heres, Jamilja van der Meulen (Energieonderzoek Centrum Nederland) en Rob Netten (TMF Finance) de stichting Double Vision opgericht.

De stichting richt zich op het empoweren van kwetsbare mensen. Zij wil mensen ondersteunen bij het nemen van het heft in eigen handen. De overheid verlangt van mensen in toenemende mate zelfredzaamheid en een bijdrage aan de samenleving. Niet iedereen is daartoe uit zichzelf in staat. Stichting Double Vision beoogt met haar aanpak bij te dragen aan de persoonlijke groei van juist deze mensen en daardoor voor hen de stap naar participatie in onze maatschappij te vergemakkelijken. Stichting Double Vision doet dat door mensen een empowermenttraject te bieden, gegeven door vrijwilligers met een uitgebreide professionele achtergrond in het motiveren en in beweging krijgen van mensen.

Aansluitend werd de stichting bij Ziggo in Utrecht op 9 september gelanceerd.