Double Vision wil mensen ondersteunen bij het nemen van het heft in eigen handen. De overheid verlangt van mensen in toenemende mate zelfredzaamheid en een bijdrage aan de samenleving. Niet iedereen is daartoe uit zichzelf in staat. Double Vision beoogt met haar aanpak bij te dragen aan de persoonlijke groei van juist deze mensen en daardoor voor hen de stap naar bijdragen en betrokkenheid aan onze maatschappij te vergemakkelijken.

Why we what we do

Don't be perfect

Be you

Don't be what you think they want you to be

Be what you know you are

Don't look outside for anything

It's all within

Jackson Kiddard


Het Team


Vanessa Heres


Voorzitter

Vanessa is een ex-topsporter. Gedurende haar jeugd heeft ze zich bewezen in de top van Nederland met kunstschaatsen en mede hierdoor zijn haar competenties zoals, resultaatgerichtheid, focus en directheid sterk ontwikkeld.

Met haar brede internationale ervaring van meer dan 10 jaar in arbeidsverhoudingen, organisatie- en strategisch advies, performance management, training, werving en selectie bij organisaties zoals bijvoorbeeld Cirque du Soleil, Philips, T-Systems, Experian werkt ze nu als Senior HR Manager bij Thermo Fisher Scientific.

Vanessa is een business partner en teamspeler die leiderschaps- en management kwaliteiten inbrengt. Bewezen vaardigheden in het verbeteren van efficiency door middel van samenwerking, communicatie en uitvoering. Ze heeft ruime ervaring binnen verschillende sectoren met uitstekende analytische, presentatie- en probleemoplossende vaardigheden. Vanessa bezit bedrijfskundige kennis en marktinzicht en zet die graag in ter ondersteuning van management teams. Daarnaast heeft zij kennis van diverse organisatiestructuren en ruime ervaring met het werken in matrix-organisaties.

Gedurende een management development programma bij Ziggo is zij geïnspireerd geraakt om een stichting op te richten die middels empowerment allochtone vrouwen en jongeren dichter bij de arbeidsmarkt moet brengen.

Rob Netten


Penningmeester

Rob Netten is de penningmeester en secretaris van Stichting Double Vision. Naast zijn analytische vaardigheden is hij in staat door zijn relativeringsvermogen en nuchterheid om zaken in perspectief te plaatsen.

Hij heeft een jarenlange ervaring in salarisadministratie en boekhoudkundige ervaring, opgedaan bij organisaties in zowel de profit- als non-profit sector. Tot december 2016 is hij werkzaam geweest als Grants Financial Assistant bij the European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, en daarvoor als Senior Financial Officer bij TMF Finance in Amsterdam-Zuidoost. Daarnaast is hij jarenlang penningmeester geweest van de bewonerscommissie ‘De Lamel’ in Den Haag, zodat gesteld mag worden dat hij het ‘klappen van de zweep’ wel kent.

Als teamspeler blijft Rob graag op de achtergrond, en is hij naast de financiële verslaglegging en het verzorgen van de correspondentie altijd op zoek naar methodes om nog meer inhoud te geven aan de workshops van Double Vision.


Onze Trainers

Daniëlle Aldershoff


Trainer

Ik ben een betrokken coach, met een gezonde interesse naar de mens achter de werkzoekende / bijstandsgerechtigde / kandidaat.

Bij mijn werk als (interim)manager en adviseur in de non-profit sector vind ik het essentieel om veel aandacht te besteden aan de mens achter de taak. Wat motiveert iemand, waar wordt hij of zij blij van en waarvan chagrijnig? Heeft iemand inzicht in zijn/haar eigen talenten en kwaliteiten? Weet iemand welke organisatie bij hem of haar past? Ik zie het een als een belangrijke taak mensen een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling en in hun loopbaan.

Als trainer bij Double Vision heb ik diverse groepen gedraaid en raakte keer op keer diep onder de indruk van de kracht bij de deelneemsters en de enorme persoonlijke groei die de deelneemsters in een paar maanden doormaakten. Het geeft mij enorm veel voldoening om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Ik heb een nuchtere instelling, een frisse, scherpe blik, en probeer op het juiste moment een kritische vraag te stellen en elementen uit verschillende gesprekken aan elkaar te koppelen, zodat mensen aan het nadenken worden gezet. Daarnaast ben ik een goede netwerker en probeer dit, waar mogelijk, in te zetten voor de kandidaten van Double Vision.

Trainer


Nel Tol-Okhuijsen

Het ontdekken van talenten en competenties met daarnaast een gezonde nieuwsgierigheid naar de mens heeft mij enthousiast gemaakt om trainingen te geven voor Double Vision.

Het coachen en leiden van teams hebben mij doen ontdekken dat ik dit als een enorme verrijking ervaar in mijn eigen ontwikkeling en het kunnen leren van elkaar geeft mij een geweldige voldoening.

Het is bijzonder om te zien hoe met een aantal handvaten deelnemers weer een eigen regie kunnen nemen voor hun privé als werkzame leven.

Interesse in de mens heeft mijn hele leven centraal gestaan en het is fijn om mijn ervaring in te kunnen zetten en deelnemers te motiveren en enthousiasmeren.

Harald Mulder


Trainer

Sinds september 2016 ben ik ( deels naast mijn toenmalige commerciële functie ) gestart met het geven van empowerment trainingen voor bijstandsgerechtigden. Namens de Stichting Double Vision en de Gemeente Den Haag ( afdeling participatie ), heb ik vanuit mijn idealisme, mannen, vrouwen en jongeren in de bijstand inzicht gegeven in eigen kunnen en zo het vertrouwen in henzelf te versterken opdat zij hun weg vinden naar ( betaald ) werk. Ik heb gemerkt dat dat werk mij heel veel energie geeft.

Mijn missie is om mijn commerciële werkervaring in te zetten en te combineren met mijn passie om mensen te helpen in relatie tot werk, met aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ontdekking van je eigen kracht, (en daarmee ook waar je kracht niet ligt) en vervolgens weten en ervaren hoe je jouw talent optimaal kunt inzetten, draagt bij aan vergroting van het zelfvertrouwen en de kwaliteit van, en het plezier waarmee je de dingen doet. Maar feitelijk geldt voor iedere situatie dat het goed is dat iemand zijn/haar eigen kracht (her)vindt en zelf de regie in handen neemt. Ik wil je graag bij dit proces helpen.

Ik ben een zeer communicatief persoon en door mijn open voorkomen voelen mensen zich al snel op hun gemak bij mij. Ik ben sociaal en beschik over een groot empathisch vermogen. Mijn manier van trainen is afhankelijk van de situatie en groep mensen, maar is er altijd op gericht om mensen in de “ACTIE “modus te zetten. Ik ben als trainer duidelijk en draai niet om de hete brei heen

Got a question ?Ask the team!