Stichting Double Vision

De stichting richt zich op empowerment van bijstandsgerechtigden door hen meer zicht te geven op eigen kunnen en zo het vertrouwen in henzelf te versterken, opdat zij hun weg vinden naar (verdere) participatie in de maatschappij. Over ons

Visie

Wij zijn overtuigd van het feit dat meer zicht op eigen kunnen bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en zo mensen in hun kracht zet, waardoor ze in staat zijn meer uit henzelf te halen. Lees meer...

Onze missie

Double Vision wil mensen ondersteunen bij het nemen van het heft in eigen handen. De overheid verlangt van mensen in toenemende mate zelfredzaamheid en een bijdrage aan de samenleving. Missie

Getuigenissen