Voorafgaand aan een begeleidingstraject word in overleg met de sociale dienst een beperkt aantal deelnemers geselecteerd. De groepsgrootte wordt bewust laag gehouden (tot 12 deelnemers per groep) om voldoende individuele begeleiding te kunnen geven.

Elk traject bestaat uit 8 sessies van drie uur, aangevuld met huiswerk voor de deelnemers. Double Vision maakt in de sessies naast bekende trainingsmethoden en -technieken ook gebruik van zelf ontwikkelde materialen en technieken. Een gastspreker ontbreekt uiteraard niet in het programma, waarmee de deelnemers een steeds wisselende blik op de hoogste trede van de participatieladder krijgen. De gastsprekers komen veelal uit hogere posities in het bedrijfsleven en de overheid.

In de sessies wordt aandacht besteed aan zelfbewustzijn, groepsbewustzijn, presenteren, communiceren en solliciteren. Hiermee krijgen de deelnemers een aantal handvatten waarmee zij ook na afloop van het traject zelfstandig en pro-actief verder kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling.

Na het doorlopen van het traject worden de individuele deelnemers beoordeeld op hun vooruitgang, ontwikkeling en deelname aan het groepsproces. Bij een voldoende beoordeling krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt. Tevens beoordeeld de sociale dienst opnieuw de individuele participatietredes, waarmee objectief het resultaat van het traject inzichtelijk wordt gemaakt.